श्री समर्थ सेवा मंडळाचे विविध उपक्रम

श्री समर्थ पादुका प्रचार दौरा

सज्जनगड मासीक

प्रकाशन विभाग

सुंदरमठ सेवा सेवा समिती शिवथरघळ

ग्रंथराज दासबोध अध्ययन

समर्थ विद्यापीठ

सांस्कृतिक केंद्र-समर्थ सदन सातारा

श्री समर्थ रामदास लायब्ररी- सज्जनगड

सज्जनगडावर होणारे मे महिन्यातील संस्कार शिबिर

भारता बाहेरील प्रचार दौरे

संत सेवा पुरस्कार